Biophysics and Physicobiology

The Biophysical Society of Japan.

  • Home
  • Editorial Board

Editorial Board

Editor-in-Chief

Nakamura, Haruki (Osaka Univ.)  

Editorial Board

Akiyama, Ryo (Kyushu Univ.) Arai, Munehito (Univ. Tokyo)
Hirose, Keiko (AIST) Ishijima, Akihiko (Osaka Univ.)
Kamikubo, Hironari (NAIST) Kandori, Hideki (NITech)
Kataoka, Mikio (NAIST) Kitao, Akio (Tokyo Tech)
Komatsuzaki, Tamiki (Hokkaido Univ.) Mizutani, Yasuhisa (Osaka Univ.)
Ota, Motonori (Nagoya Univ.) Sako, Yasushi (RIKEN)
Yasunaga, Takuo (Kyutech) Yura, Kei (Ochanomizu Univ./Waseda Univ.)

Associate Editors

Chang, Donald C. (Hong Kong Univ. Sci. Tech.) Fujiyoshi, Yoshinori (Tokyo Med. Dent. Univ.)
Goto, Yuji (Osaka Univ.) Hayashi, Shigehiko (Kyoto Univ.)
Hohng, Sungchul (Seoul Natl. Univ.) Ito, Etsuro (Waseda Univ.)
Jagannathan, N. R. (AIIMS) Kamo, Naoki (Hokkaido Univ.)
Kaneko, Kunihiko (Univ. Tokyo) Kang, Sa-Ouk (Seoul Natl. Univ.)
Kawato, Suguru (Juntendo Univ. / Univ. Tokyo) Kinjo, Masataka (Hokkaido Univ.)
Kohda, Daisuke (Kyushu Univ.) Ishimori, Koichiro (Hokkaido Univ.)
Kurihara, Kazue (Tohoku Univ.) Kusumi, Akihiro (Kyoto Univ.) 
Matsudaira, Paul (Nat. Univ. Singapore) Mitaku, Shigeki (Toyota Phys. Chem. Res. Inst.)
Mizukami, Taku (JAIST) Murakami, Midori (Nagoya Univ.)
Nagai, Takeharu (Osaka Univ,) Nagayama, Kuniaki (Tokyo Tech)
Namba, Keiichi (Osaka Univ.) Noji, Hiroyuki (Univ. Tokyo)
Norton, Raymond S. (Monash Univ.) Oiki, Shigetoshi (Univ. Fukui)
Okamoto, Yuko (Nagoya Univ.) Separovic, Frances (Univ. Melbourne)
Shen, Jian-Ren (Okayama Univ.) Shichida, Yoshinori (Kyoto Univ.)
Sokabe, Masahiro (Nagoya Univ.) Tama, Florence (Nagoya Univ.)
Tame, Jeremy R. H. (Yokohama City Univ.) Toyoshima, Yoko (Univ. Tokyo)
Wang, Andrew H. J. (Natl. Taiwan Univ.)  Xiao, Jie (Johns Hopkins Univ.)
Yoshikawa, Kenichi (Doshisha Univ.) 

Advisory Board

Akutsu, Hideo (Osaka Univ.) dos Remedios, Cristobal G. (Univ. Sydney)
Go, Mitiko (Nagoya Univ.) Go, Nobuhiro (Kyoto Univ.)
Husimi, Yuzuru (SOKENDAI) Ikai, Atsushi (Tokyo Tech)
Ishiwata, Shin’ichi (Waseda Univ.) Kakitani, Toshiaki (Meijo Univ.)
Kamiya, Ritsu (Gakushuin Univ.) Shen, Jun-Xian (Chinese Acad. Sci.)
Tsuda, Motoyuki (Tokushima Bunri Univ.) Wakabayashi, Katsuzo (Osaka Univ.)
Yanagida, Toshio (Osaka Univ.) Yoshida, Masasuke (Kyoto Sangyo Univ.)

* Deceased


Previous Page